Kontakti / Rekvizīti

Biļešu kase

Biļešu kase šobrīd atrodas Krišjāņa Valdemāra 1 (ūdenstornī aiz Svētā Sīmaņa baznīcas)
Valmieras teātra kases darba laiks:
Pirmdien, Trešdien, Piektdien 12:00 – 18:00

Tālrunis: +37164207335, e-pasts: biletes@valmierasteatris.lv

Rekvizīti

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris”
Vien. Reģ. Nr. 44103038376
Lāčplēša iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
AS “SEB banka”,
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20 UNLA 0055 0035 5430 4

E-pasts: pasts@valmierasteatris.lv
Tālrunis: +37164207297

 

Seko mums

Komanda

Teātra direktore

Evita Ašeradena

Finanšu direktore

Līga Lapsa

Uzvedumu direktors

Guntars Grāvelsiņš

Tehniskais direktors

Jānis Kreklis

Mārketinga direktore

Lija Lauze

Sabiedrisko attiecību un reklāmas speciāliste

Marta Cekule

Galvenais administrators

Arnolds Osis

Trupas vadītājs

Ivars Vanags

Pārdošanas speciāliste

Agnese Vasiļevska

Teātra direktora padomniece literārajos jautājumos

Undīne Adamaite

Režisora palīgs dramaturģijas jautājumos

Madara Rutkēviča

Teātra direktora padomnieks muzikālajos jautājumos

Emīls Zilberts