Privātuma politika un Sīkdatnes

Mūsu Privātuma politika apraksta, kā Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” iegūst, apstrādā un lieto informāciju, ko iegūst no personām, kas apmeklē interneta vietni valmierasteatris.lv.

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai nodrošinātu un uzlabotu savu Pakalpojumu sniegšanu. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat informācijas apkopošanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku.

Definīcijas

PAKALPOJUMS nozīmē valmierasteatris.lv vietni, ko pārvalda Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris”.

PERSONAS DATI ir dati par dzīvu personu, kuru var identificēt pēc šiem datiem (vai no šīs un citas informācijas, kas ir mūsu rīcībā vai varētu nonākt mūsu rīcībā).

LIETOŠANAS DATI ir dati, kas tiek automātiski savākti vai nu, izmantojot Pakalpojumu, vai no pašas Pakalpojuma infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums).

SĪKDATNES ir mazi faili, kas tiek glabāti jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē).

DATU PĀRZINĀTĀJS ir fiziska vai juridiska persona, kas (viena vai kopīgi vai kopā ar citām personām) nosaka personas datu apstrādes mērķus un veidu, kādos tie tiek apstrādāti vai tiks apstrādāti. Šīs Privātuma politikas ietvaros mēs esam jūsu datu datu pārzinis.

DATU APSTRĀDĀJI (VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā datus Datu pārziņa vārdā

DATU SUBJEKTS ir jebkura dzīva fiziska persona, kas ir Personas datu subjekts.

LIETOTĀJS ir fiziska persona, kas izmanto mūsu Pakalpojumu. Lietotājs atbilst Datu subjektam, kurš ir Personas datu subjekts.

VDAR (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679.

 

Personas datu vākšanas juridiskais pamats

Mēs apkopojam dažādu veidu informāciju dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu jums mūsu Pakalpojumu.

Ciktāl mēs saņemam jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts kalpo par juridisko pamatu.

Apstrādājot Personas datus, par tiesisko pamatu kalpo VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts. Ciktāl Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu, kas ir pakļauts Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris”, par juridisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Gadījumā, ja Personas datu apstrāde prasa Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, par tiesisko pamatu kalpo VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

Ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” vai trešās personas likumīgās intereses un ja Datu subjekta intereses, pamattiesības un brīvības neatsver agrākās intereses, Noteikumu 6.panta 1.daļas f) apakšpunkts. VDAR kalpo par apstrādes juridisko pamatu.

 

Savākto datu veidi

Personas dati. Izmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam lūgt jūs sniegt noteiktu personu identificējošu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar jums vai identificētu jūs (“Personas dati”). Personu identificējošā informācija var ietvert, bet ne tikai:

E-pasta adrese

Tālruņa numurs

Vārds un uzvārds

Adrese, pasta indekss

 

Sīkfaili un lietošanas dati

Gadījumos, kad esat mums sniedzis piekrišanu, mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai sazinātos ar jums, nosūtot informatīvos izdevumus, mārketinga vai reklāmas materiālus un citu informāciju, kas jūs varētu interesēt. Jūs varat atteikties no jebkura vai visu šo paziņojumu saņemšanas no mums, sekojot abonēšanas atcelšanas saitei vai nosūtot e-pastu uz jaunumi@valmierasteatris.lv.

Lietojuma dati:

Mēs varam arī apkopot informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta ikreiz, kad apmeklējat mūsu Pakalpojumu vai piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci vai izmantojot mobilo ierīci (“Lietošanas dati”).

Šie lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu datora interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, apmeklētās mūsu pakalpojuma lapas, apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikāls ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.

Kad piekļūstat Pakalpojumam ar mobilo ierīci, šie Lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā izmantotās mobilās ierīces veids, mobilās ierīces unikālais ID, mobilās ierīces IP adrese, mobilā operētājsistēma, mobilā interneta pārlūkprogrammas veids.

Sīkdatņu izsekošanas dati:

Mēs izmantojam sīkfailus, lai sekotu darbībām mūsu Pakalpojumā, un mēs glabājam noteiktu informāciju.

Sīkfaili ir faili ar nelielu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālo identifikatoru. Sīkfaili tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu no vietnes un saglabāti jūsu ierīcē. Tiek izmantotas arī citas tehnoloģijas, piemēram, bākas, atzīmes un skripti, lai apkopotu un izsekotu informāciju un uzlabotu un analizētu mūsu pakalpojumu.

Jūs varat norādīt pārlūkprogrammai atteikt visus sīkfailus vai norādīt, kad sīkfails tiek nosūtīts. Tomēr, ja nepieņemat sīkfailus, iespējams, nevarēsit izmantot dažas mūsu Pakalpojuma daļas, piemēram, video, fotogrāfijas vai citu informāciju.

Mūsu izmantoto sīkfailu piemēri:

Sesijas sīkfaili: mēs izmantojam sesijas sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu.

Preferences sīkfaili: mēs izmantojam preferenču sīkfailus, lai atcerētos jūsu preferences un dažādus iestatījumus.

Drošības sīkfaili: Mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos.

 

Datu izmantošana

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” izmanto savāktos datus dažādiem mērķiem:

 • nodrošināt un uzturēt mūsu Pakalpojumu;
 • informēt par izmaiņām mūsu Pakalpojumā;
 • lai ļautu jums piedalīties mūsu Pakalpojuma interaktīvajās funkcijās, kad izvēlaties to darīt;
 • nodrošināt klientu atbalstu;
 • apkopot analīzi vai informāciju, lai mēs varētu uzlabot savu Pakalpojumu;
 • uzraudzīt mūsu Pakalpojuma lietošanu;
 • atklāt, novērst un risināt tehniskas problēmas;
 • ja esat mums sniedzis piekrišanu jaunumu, īpašo piedāvājumu u.c. informācijas saņemšanai;
 • jebkādā citā veidā, ko mēs varam aprakstīt, kad jūs sniedzat informāciju;

 

Datu saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu Personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir jāsaglabā jūsu dati, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus), atrisinātu strīdus un īstenotu mūsu juridiskos līgumus un politikas.

 

Datu pārsūtīšana

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” piederošie serveri un trešo pušu serveri (datu centri), kuros mēs apstrādājam un glabājam jūsu informāciju, tostarp Personas datus, atrodas tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mēs apņemamies nenodot nekādus datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un jūsu Personas dati netiks pārsūtīti, ja vien jūs tam nepiekrītat un ja tiek nodrošināta atbilstoša kontrole, lai nodrošinātu jūsu datu un citas personiskās informācijas drošību.

 

Datu izpaušana

Mēs varam izpaust personas informāciju, ko mēs ievācam vai jūs sniedzat:

 • Informācijas sniegšana tiesībaizsardzības iestādēm. Noteiktos apstākļos mums var būt pienākums atklāt jūsu Personas datus, ja to pieprasa likums vai atbildot uz pamatotiem valsts iestāžu pieprasījumiem.

Citi gadījumi. Mēs varam izpaust jūsu informāciju arī:

 • lai izpildītu mērķi, kuram jūs to sniedzat;
 • ja uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama vai piemērota, lai aizsargātu mūsu  vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību;
 • ar jūsu piekrišanu citos gadījumos.

 

Datu drošība

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču atcerieties, ka neviena pārsūtīšanas metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot visus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.

 

Jūsu datu aizsardzības tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR)

Ja esat Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) iedzīvotājs, jums ir noteiktas datu aizsardzības tiesības, uz kurām attiecas VDAR. – Skatiet vairāk vietnē https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Mūsu mērķis ir veikt darbības, lai ļautu jums labot, grozīt, dzēst vai ierobežot savu Personas datu izmantošanu.

Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kādus personas datus mēs par jums glabājam, un ja vēlaties, lai tie tiktu noņemti no mūsu sistēmām, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi jaunumi@valmierasteatris.lv

Jums ir šādas datu aizsardzības tiesības:

 • tiesības piekļūt, atjaunināt vai dzēst informāciju, kas mums ir par jums;
 • labošanas tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt jūsu informācijas labošanu, ja šī informācija ir neprecīza vai nepilnīga;
 • tiesības iebilst. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi;
 • ierobežojuma tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi;
 • tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas informāciju;

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam lūgt jūs apstiprināt savu identitāti pirms atbildes sniegšanas uz šādiem pieprasījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir iespējamas situācijas, kad mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt Pakalpojumu bez dažiem nepieciešamajiem datiem.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu.

 

Analīze

Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma lietošanu.

Google Analytics

Google Analytics ir Google piedāvātais tīmekļa analīzes pakalpojums, kas seko vietnes plūsmai un ziņo par to. Google izmanto savāktos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu Pakalpojuma lietošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai personalizētu sava reklamēšanas tīkla reklāmas.

Lai iegūtu papildinformāciju par Google privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes politikas tīmekļa lapu: https://policies.google.com/privacy?hl=lv

Mēs arī iesakām pārskatīt Google politiku par jūsu datu aizsardzību: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Maksājumi

Mēs nodrošinām maksas produktus un/vai pakalpojumus Pakalpojuma ietvaros (biļešu pārdošana uz izrādēm un citiem notikumiem). Šajos gadījumos maksājumu apstrādei izmantojam trešo pušu pakalpojumus (piemēram, bilesuparadize.lv, mobilly.lv utml.).

Mēs neizsekojam, neuzglabājam un neiekasējam jūsu maksājumu kartes datus. Šī informācija tiek sniegta tieši mūsu trešo pušu maksājumu apstrādātājiem, kuru personas datu izmantošanu regulē viņu konfidencialitātes politika.

 

Saites uz citām vietnēm

Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Ja noklikšķināsit uz trešās puses saites, jūs tiksit novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi.

 

Izmaiņas šajā privātuma politikā

Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt savu Privātuma politiku. Ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai konstatētu izmaiņas. Šīs Privātuma politikas izmaiņas stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.

 

Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums: jaunumi@valmierasteatris.lv